Najbliższą audycję w czwartek, o godzinie 19:00
Poprowadzi szczepko
Elkagif-qwwwqxw